Forside

Hvem er jeg

Ydelser

Links

Kontakt

Stress

Coaching

LedelseLedelse

Talentudvikling

Talentudvikling er centralt for en moderne arbejdsplads. Det er vigtigt for arbejdspladsen, som har brug for at fastholde og udvikle de dygtige medarbejdere, sådan at "fødekæden" sikres. Og det er vigtigt for de talentfulde medarbejdere, som har brug for at blive udfordret og for at kunne se en karrierevej for sig.

"Klar til ledelse" er et før-lederprogram, som især sætter spot på den personlige afklaring og det personlige lederskab - i et trygt laboratorie-miljø. Læs mere her


Individuel lederudvikling

Uanset hvor mange ledelsesredskaber, man lærer sig, vil ledelsesstilen altid hvile på den personlighed, som den enkelte leder rummer. Derfor er det vigtigt at tage sig tid til reflektion og at kigge indad... og det kan være svært i en travl hverdag.

Coaching kan hjælpe til at finde, formulere og fastholde fokus på mål og retning i lederskabet. Læs mere her

JTI-personlighedstest kan bl.a. sætte ord og struktur på egne styrker og opmærksomheds- punkter i lederrollen, og kan bidrage til at blive afklaret på karriereveje og -ønsker.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder med JTI-test her


Ledelse er den mest bestemmende enkeltfaktor for kulturen på arbejdspladserne. Fælles lederudvikling med fokus på skabelsen af en fælles ledelsesforståelse og et fælles ledelses- sprog i organisationen har derfor vidtrækkende positive konsekvenser for både medarbejdere og ledere.

Mange organisationer arbejder i dag med værdibaseret ledelse. Men værdiord er taknemmelige, og åbne for fortolkninger. "Værdibaseret Situationsbestemt Ledelse" er et fantastisk værktøj til at skabe fælles forståelse for, hvilke handlinger, der knytter sig til organisationens værdigrundlag - og dermed tage værdierne eet skridt videre.

Du kan læse mere om mulighederne i et "Værdibaseret Situationsbestemt Ledelses"-forløb her


Et ledelsesforum er et sted, hvor ledere kan mødes og drøfte deres ledelsessituation - gerne i kombination med at få tilført yderligere viden om ledelse og om deres personlige lederstil og lederadfærd.

Her er et forslag til et konstruktivt forløb.HR-konsulent Pernille Buhelt | Fredensvej 15 | 9800 Hjørring | mobil: +45 2671 0042

peb@pernillebuhelt.dk | CVR/SE-nummer 31 52 34 19