Forside

Hvem er jeg

Ydelser

Links

Kontakt

Stress

Coaching

Ledelse



Coaching og personlig udvikling

Coaching handler om at hjælpe andre mennesker til at blive afklarede om deres kerneværdier - og hvordan han/hun kan arbejde ud fra dem. Det handler om at lade folk selv finde deres egne svar i stedet for at påtvinge dem andres overbevisninger, sådan som de fleste af os ubevidst har for vane. Når den enkelte selv finder svaret, bliver løsninger hans eller hendes egne – og det er et meget bedre afsæt når den næste beslutning skal træffes.

Men coaching er ikke kun et værktøj, der kan bruges af den enkelte. Grupper kan coaches, ledere kan med fordel anvende den coachende ledelsesstil, og man kan ovenikøbet tale om en coachende organisationskultur.

Du kan læse mere om hvad coaching er og kan bruges til, og hvordan jeg kan hjælpe med coaching her


Personlig udvikling kan også ske med afsæt i en JTI-personlighedstest. JTI er et moderne værktøj til udvikling - både på det personlige plan, såvel som på gruppe- eller teamniveau. JTI er en personlighedstest, der bygger på Jungs teori om arketyper. Den er brugt og anerkendt over hele verden. Testen gennemføres elektronisk og følges op med en personlig tilbagemelding af ca. 1½ times varighed - gennemført af en certificeret konsulent.

Du kan læse mere om hvad JTI er og kan bruges til, og hvordan jeg kan hjælpe med JTI her



HR-konsulent Pernille Buhelt | Fredensvej 15 | 9800 Hjørring | mobil: +45 2671 0042

peb@pernillebuhelt.dk | CVR/SE-nummer 31 52 34 19